Morgus


Morgus

Archives by category

Jak vznikají závislosti?

Velké procento lidí je na nÄ›Äem závislých, mnohem vyšší, než bychom si mohli myslet. Navzdory obecnému pÅ™esvÄ›dÄení totiž závislost nezpůsobují pouze vÄ›ci jako jsou drogy Äi cigarety, ale také urÄité zdánlivÄ› neÅ¡kodné produkty.   AÄkoliv výsledek je vždy stejný, závislost může být buÄ fyzická Äi mentální. Zde záleží na tom, zda na dané vÄ›ci bude […]


30 listopadu, 2023, Věda
Věda a závislosti

Já si myslím, že vÄ›da je tady opravdu pro každého ÄlovÄ›ka velice důležitá. PÅ™edpokládám, že kdyby nebylo vÄ›dy, tak by toho nebylo opravdu hodnÄ›, protože díky vÄ›dÄ› máme také například v televizi nebo praÄku a také mobilní telefon a poÄítaÄ Äi notebook. A pÅ™edpokládám, že kdyby lidé v dneÅ¡ní dobÄ› už nemohli mít poÄítaÄ nebo […]


28 srpna, 2023, Věda
Proč jsou globální změny klimatu tak nebezpečné

V posledních letech se na nás valí ze všech stran informace o globálních změnách klimatu. Čteme o nich v novinách i na internetu. Tyto články mají většinou velmi alarmistický tón a slibují v podstatě peklo na zemi, pokud okamžitě nezačneme něco dělat s emisemi skleníkových plynů.     I to je možná jeden z důvodů, proč někteří lidé nevěří, že […]


23 prosince, 2022, Věda