Morgus


Morgus

Věda a závislosti


Já si myslím, že vÄ›da je tady opravdu pro každého ÄlovÄ›ka velice důležitá. PÅ™edpokládám, že kdyby nebylo vÄ›dy, tak by toho nebylo opravdu hodnÄ›, protože díky vÄ›dÄ› máme také například v televizi nebo praÄku a také mobilní telefon a poÄítaÄ Äi notebook.

Lékařství je celé o vědě.

A pÅ™edpokládám, že kdyby lidé v dneÅ¡ní dobÄ› už nemohli mít poÄítaÄ nebo mobilní telefon, tak by se asi hodnÄ› naÅ¡tvali. Myslím si, že lidé by vÄ›du vůbec nemÄ›li zanedbat, a to vÄetnÄ› techniky, protože kolikrát slýchám, že nÄ›kteří lidé a dokonce i dospÄ›lí i dÄ›ti si říkají, že kdyby nebyla technika, tak zase je vÅ¡echno klidnÄ›jší. Že by nikdo nebyl na tomhle závislý, ale já si myslím, že by se vÄ›da a také technika nemÄ›la vůbec zatracovat. VždyÅ¥ si za to lidé mohou sami, kdyby vůbec nebyli na poÄítaÄi tÅ™eba dlouho a nebo dvacet ÄtyÅ™i hodin dennÄ›, tak logicky potom na tom nevznikne žádná závislost a vÄ›dci jsou tady taky od toho, aby právÄ› zkoumali také závislost. Víte, jak se jmenují odborníci, kteří zkoumají závislost?

Věda je všude okolo nás.

Jsou to adiktologové. Adiktolog je ten, kdo zkoumá závislost a kdo tÅ™eba také závislost léÄí. Proto si myslím, že lidé by hlavnÄ› mÄ›li dbát na to, aby právÄ› nebyli závislí a potom se nemusí vztekat, že je tÅ™eba stále jenom na poÄítaÄi, že jim poÄítaÄ bere soukromý život a nebo že díky poÄítaÄi tÅ™eba mají rodinné problémy. SamozÅ™ejmÄ›, že mÄ› tohle mrzí, vadí mi a mrzí mÄ› to. A je mi líto, když lidé tÅ™eba mají kvůli technice a nebo kvůli nÄ›jaké vÄ›dÄ› potíže. A takové potíže, že pak se jim tÅ™eba nedaří ve Å¡kole nebo v osobním životÄ› a nebo také mají trable v rodinÄ›. Opravdu se milí lidé nebojte a zkuste vyhledat pomoc. SamozÅ™ejmÄ›, že to nemusí být přímo adiktolog. Který se zabývá tím, že léÄí závislosti, ale podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když se tÅ™eba nÄ›komu svěříte. A co by vám tÅ™eba udÄ›lalo to, kdybyste Å¡li studovat? Věřte, že i když budete studovat, tak studium vám opravdu může ulevit a také vám zpříjemní život.