Morgus


Morgus

Jak vznikají závislosti?


Velké procento lidí je na nÄ›Äem závislých, mnohem vyšší, než bychom si mohli myslet. Navzdory obecnému pÅ™esvÄ›dÄení totiž závislost nezpůsobují pouze vÄ›ci jako jsou drogy Äi cigarety, ale také urÄité zdánlivÄ› neÅ¡kodné produkty.

 

AÄkoliv výsledek je vždy stejný, závislost může být buÄ fyzická Äi mentální. Zde záleží na tom, zda na dané vÄ›ci bude závislé naÅ¡e tÄ›lo Äi psychika. A aÄkoliv by se Å™eklo, že ta mentální je lepší, není tomu ani zdaleka tak.

 

mnoho lidí je závislých na alkoholu

 

Ta fyzická je vÅ¡ak snadnÄ›ji pochopitelná. Laicky Å™eÄeno, v naÅ¡em tÄ›le se vytvoří urÄitá hladina dané látky. TÄ›lo si na tento nový standard zvykne, a tak zaÄne hlásit, když poklesne pod danou hladinu. Tento případ se týká například nikotinu v cigaretách, ale také například soli Äi Äokolády.

 

Toho využívají nejrůznÄ›jší prodejci, kteří se snaží, abychom byli na jejich výrobcích závislí. Typickým příkladem zde mohou být fast-foodové Å™etÄ›zce. Ty Äasto nabízí znaÄnÄ› solená jídla, a není to v žádném případÄ› náhoda. Má to naopak dvojí úÄel: nauÄit nás na vyšší hladinu soli v krvi a tkaé vyvolat žízeň, abychom pak více pili a utratili tak peníze i za pití.

 

závislost je jako pouta

 

Je pochopitelné, proÄ je tato nebezpeÄná, avÅ¡ak je pravdou, že jí v nÄ›jaké formÄ› podléhá prakticky každý z nás. Je tedy dobré o tom vÄ›dÄ›t a dávat pozor, aby dávky, které bereme, nepÅ™esáhly danou míru.

 

Psychická závislost, aÄ se to nezdá, může být stejnÄ› závislá. Setkáme se s ní mnohdy u dÄ›tí, ale objevuje se i u dospÄ›lých. ÄŒasto má podobu pÅ™edmÄ›tu, se kterým se daná osoba cítí v bezpeÄí. Pokud jej postrádá, cítí pocit ohrožení, a to i ve chvílích, kdy je například v klidu doma.

 

U dÄ›tí je urÄitá forma tohoto typu závislosti pochopitelná, kdy například chodí spát s oblíbeným plyšákem. Pokud si vÅ¡ak k nÄ›jakému objektu takto vytvoříme vztah, mÄ›li bychom se ujistit, že nepÅ™ekraÄuje zdravou hranici. Závislost, a to v žádné formÄ›, totiž není nic pÄ›kného.