Morgus


Morgus

Jak začít běhat?


Tentokrát už opravdu!

Spousta lidí, kteří s bÄ›hem zaÄínají po Äase pÅ™estanou. A je to Å¡koda, protože bÄ›h je ideální sport. Pro tÄ›lo pÅ™irozený, posilující vÅ¡echny svalové partie a potÅ™ebujete k nÄ›mu jen kvalitní tenisky a to je vÅ¡e. Navíc můžete bÄ›hat naprosto kdekoliv. I o dovolené u moÅ™e. Možná jste s bÄ›hem už nÄ›kolikrát zaÄínali a konÄili. Na vinÄ› může být Å™ada chyb, kterých jste se nevÄ›domky dopouÅ¡tÄ›li. ProjdÄ›te si naÅ¡e tipy a tentokrát už zaÄnÄ›te napořád.

1) zaÄnÄ›te s krátkými trasami

Pro zaÄátek si naplánujte krátkou trasu (klidnÄ› tÅ™eba jen 1km), kterou celou ani nemusíte běžet. Střídejte bÄ›h s chůzí podle toho, jak budete fyzicky moct. Dlouhé trasy by vás pro zaÄátek urÄitÄ› odradily.

hodinky

2) nebÄ›hejte rychle na Äas

Neběhejte se stopkami v ruce. Nemusíte uběhnout 3 kilometry za 10 minut. Naopak. Běh berte i jako relaxaci, nejde o závod nebo trhání rekordů. Nesoupeřte s nikým, kdo uběhne rychleji. Jste jen vy a krásná trasa před vámi. A za jak dlouho ji uběhnete je jedno.

3) běhejte kreativně

KouknÄ›te nÄ›kdy na dÄ›ti, jak si venku hrají a bÄ›hají. Tím nechceme říct, abyste s nimi hráli na babu, ale obÄas tÅ™eba vybÄ›hnÄ›te kopec co nejrychleji nebo si zabÄ›hnÄ›te slalom. VytvoÅ™te opiÄí dráhu v lese, pÅ™eskoÄte laviÄku a tak dále.

muž

4) pravidelnost jako základ úspěchu

Naplánujte si přesné dny, kdy půjdete běhat, zapište si to do diáře a opravdu to dodržte. Ideální je 2x týdně nebo 3x.

5) streÄink

Před a po běhu nezapomeňte na důkladné protažení. Svaly mohou lehce bolet, ale nikdo nechce, abyste se druhý den bolestí nezvedli z postele.

Výhody běhu:

  • je to ÄasovÄ› nenároÄný sport
  • díky tomu, že k nÄ›mu nic nepotÅ™ebujete i levný sport
  • bÄ›h mohou provozovat naprosto vÅ¡ichni bez ohledu na vÄ›k
  • bÄ›h posiluje svaly i srdce
  • zlepÅ¡uje trávení
  • bÄ›h funguje i jako jakási forma meditace, kdy si utřídíte myÅ¡lenky
  • posiluje sebedisciplínu