Morgus


Morgus

Vášeň nebo nutnost


Dopravní prostÅ™edky mají taky svoji historii, souÄasnost ale i budoucnost. Prvními dopravními prostÅ™edky, jestli to tak můžeme nazvat byly konÄ› a koňský povoz. VýraznÄ› se urychlila doprava mezi vesnicí a mÄ›stem. Ale protože vesnice i mÄ›sta se rozrůstaly a zvyÅ¡ovala se i vzdálenost mezi nimi bylo tÅ™eba vymyslet nÄ›co co by dokázalo lidi pÅ™emístit rychle a bezpeÄnÄ›. A tak nÄ›jak asi pÅ™iÅ¡el na svÄ›t automobil. Ti, kteří se zajímají historii vývoje by nám dokázali říct mnohem více. UrÄitÄ› by nám Å™ekli, jak vznikl nápad i první Äárka projektu a pak samostatný výrobek.   

starší motocykl

Ostatní z nás mají myslím aspoň základní pÅ™edstavu ku příkladu z výstavy veteránů nebo z brožurek jednotlivých prodejců aut. Tyhle mají vÄ›tÅ¡inou svá muzea kde se setkáme právÄ› s vývojem konkrétní znaÄky. Ne vždy vÅ¡ak byl nákup automobilů a motorek snadná vÄ›c. NÄ›kteří Ätenáři jeÅ¡tÄ› pamatují poÅ™adníky na asi nejznámÄ›jší auto a tím byl trabant. Dneska už by se dalo říct historické vozidlo.   

NaÅ¡tÄ›stí v dneÅ¡ní dobÄ› je to mnohem lehÄí. I když ne vždycky, protože obÄas nastává dilema, jestli automobil sportovní, rodinný nebo nÄ›co vÄ›tšího. A tak následuje průzkum znaÄek a trhu a taky průzkum financí. To vÅ¡ak není až takový problém, protože jestli splňujete podmínky každá banka vám půjÄí nebo taky to můžete Å™eÅ¡it leasingem. Do rodiny tak pÅ™ibude další Älen.   

závodní motocykl

SamozÅ™ejmÄ› se taky tÅ™eba o nÄ›j starat a peÄovat a on se vám odmÄ›ní perfektním fungováním po celé roky. Ne vždy zůstane nákup u jednoho kusu obÄas je nutnost mít v rodinÄ› i dva tÅ™i auta. A když zůstane jeÅ¡tÄ› nÄ›jaká ta koruna obÄas dochází i k rozhodnutí ke koupi motorky.   

Není to sice levná záležitost, ale proÄ bychom si nemohli udÄ›lat v životÄ› radost a když motorkář jezdí, jak má, tak urÄitÄ› jízda a pohled z motorky jsou fantastické. Tak vÅ¡em Ätenářům mnoho Å¡tÄ›stí a bezpeÄných kilometrů jízdy.