Morgus


Morgus

Jízda na koni


Sportovní aktivity mÄ› vždycky bavily, vážnÄ› jsem si nedokázala pÅ™edstavit, že bych nÄ›který den nemohla se nÄ›jak hýbat. Možná jsem byla také na sportu závislá. A když se už bavíme o sportu a o závislosti, tak co si myslíte o tom, že ÄlovÄ›k také může být závislí na sportu? SamozÅ™ejmÄ›, že tohle je možné. Dokonce jsem se tohle dozvÄ›dÄ›la také nás stÅ™ední Å¡kole, kdy jsem studovala stÅ™ední sportovní Å¡kolu, protože sport mÄ› opravdu hodnÄ› bavil a právÄ› nám pan uÄitel říkal, že když lidé dÄ›lají nÄ›co, co je opravdu hodnÄ› baví, tak také na tom mohou být závislí. SamozÅ™ejmÄ›, že říkal, že závislost na sportu je opravdu skvÄ›lá. Tohle je opravdu skvÄ›lá závislost než ostatní zlé závislosti. A nyní bych vám chtÄ›la říct, proÄ jsem vůbec nastoupila na sportovní stÅ™ední Å¡kolu. Bylo to také kvůli tomu, že o roÄník výš chodil právÄ› můj partner.

Jízda na koni je můj oblíbený sport.

My jsme spolu teprve chodili sice jenom půl roku, ale samozÅ™ejmÄ› jako takhle teenagery jsme si mysleli, že nám to vydrží už do konce života. Že také budeme mít spolu velikou rodinu a že budeme oba dva závodní jezdit na koni, protože oba dva jsme právÄ› chtÄ›li jezdit na koni. Oba dva máme rádi konÄ› a dokonce můj partner právÄ› mÄ›l doma Å¡est koní, takže jsem u nÄ›j byla peÄená vaÅ™ená. Myslím si, že právÄ› jízda na koni a nebo celkovÄ› péÄe o konÄ› je perfektní sport.

KonÄ› naprosto miluji.

Myslím si, že mnoho lidí má rádo konÄ› a to hlavnÄ› jízdu na koni. VždyÅ¥ také se říká, že nejlepší pohled na svÄ›t je z koňského hÅ™betu. Myslíte si, že tohle je pravda? SamozÅ™ejmÄ›, že tohle pravda je a opravdu veliká. Neznám nikoho, kdo by mi Å™ekl, že nerad sedí na koňském hÅ™betÄ›, a když jeÅ¡tÄ› umíte jezdit opravdu perfektnÄ› a můžete sportovat na koni a nebo jezdit na dlouhé vyjížÄky na koních, tak urÄitÄ› pochopíte, že je to také pro zdravá záda a celkovÄ› pro zdraví. VždyÅ¥ díky koním jsou také různé hipoterapie a další vÄ›ci, díky Äemuž se ÄlovÄ›k potom cítí lépe. Není nad koňský sport!