Morgus


Morgus

Jak se starat v zimě o zahradu


I dnes má mnoho lidí zahradu, aÅ¥ už u svého domku Äi jako souÄást chaty Äi chalupy. Mnoho z nás pak na ní pÄ›stuje nejrůznÄ›jší ovoce Äi zeleninu. AvÅ¡ak abychom dosáhli dobrých výsledků, musíme se o ni starat nejen bÄ›hem vegetaÄního období, ale také v dobÄ› klidu, tedy v zimÄ›.

 

zahrada vyžaduje celoroÄní péÄi

 

To je nÄ›co, co si vÄ›tÅ¡ina lidí příliÅ¡ neuvÄ›domuje. PÅ™edpokládají, že když nic neroste a půda je zamrzlá, není na zahradÄ› co dÄ›lat. V tom se vÅ¡ak mýlí. JistÄ›, práce není ani zdaleka tolik jako bÄ›hem jara Äi léta, avÅ¡ak pokud chceme, aby nám v příštím roce hodnÄ› plodila, nemÄ›li bychom péÄi o ni zanedbávat ani v tuto dobu.

 

Tím prvním, co bychom mÄ›li udÄ›lat, je oÅ™ez stromků. PrávÄ› zima je pro tuto Äinnost nejvhodnÄ›jší – mráz zajistí, že míza neproudí ani zdaleka tak silnÄ›, a také že se do rány nedostanou žádní Å¡kůdci ani infekce. Díky tomu stromky a keÅ™e zvládnou tento zákrok mnohem lépe.

 

visutý typ zahrady

 

Dále bychom se mÄ›li ujiÅ¡Å¥ovat, že případné zakrytí například růží Äi jiných rostlin je stále na svém místÄ›, a není poruÅ¡eno například vÄ›trem. Ten totiž umí velmi sluÅ¡nÄ› potrápit, zvláštÄ› ve spojení se snÄ›hem. RozhodnÄ› se tedy vyplatí mít jistotu, že je vÅ¡e tak, jak má být.

 

Problémem může být také snÄ›hová pokrývka. Zatímco na nÄ›kterých místech je žádoucí, neboÅ¥ poskytuje v podstatÄ› další izolaÄní vrstvu, jinde ji naopak nechceme. Když tedy napadne sníh, je potÅ™eba jej odstranit z míst, kde by mohl Å¡kodit, a naopak jej uložit tam, kde bude naší zahradÄ› prospívat.

 

Ano, jak již bylo Å™eÄeno, rozhodnÄ› to není tolik práce jako bÄ›hem vegetaÄního období, avÅ¡ak její zanedbání by se nám mohlo v další sezónÄ› pÄ›knÄ› vymstít. Je proto rozhodnÄ› lepší, když vyrazíme i do zimy a udÄ›láme, co je tÅ™eba. VaÅ¡e zahrada vám pak podÄ›kuje a v dalším roce se vám odmÄ›ní mnohem lepší úrodou, což je nÄ›co, co by mÄ›lo být cílem každého, byÅ¥ amatérského zahradníka.