Morgus


Morgus

Dražší mobil nezaručuje kvalitu


Mobil a jejich cena je opravdu velice různorodá. Protože opravdu mobil je každý hodnotnÄ› úplnÄ› jinak stanoven, protože například moje sestra si koupila telefon za 28 000 a rozhodnÄ› má tam stejné aplikace jako já mobil za 5000 a vůbec jsem nepoznala žádnou zmÄ›nu. A vždycky, jak říkám, že nechápu tu cenu, proÄ prostÄ› je tak drahý, ale asi je to spíše tou znaÄkou. Ale myslím si, že nakonec ona už teÄ usoudila i svůj názor, že ten telefon si teda nechala. Má ho, ale říkala, že už by si takový telefon ani nekoupila, že by si koupila levnÄ›jší a opravdu je s ním i taková nespokojená.

Mobil

ObÄas se jí to i zasekne a jako je to sice taková technika, je to běžné, ale za ty peníze si myslím, že by ten mobil mÄ›l opravdu velice pÄ›knÄ› fungovat. A že by s tím nemÄ›l být žádný problém. A já si myslím, že ona s ním má vÄ›tší problém než s tím mobilem, co mám opravdu já. Takže myslím si, že mobil není o cenÄ›. Myslím si, že prostÄ› mobil by opravdu mÄ›l fungovat a urÄitÄ› si myslím, že cena staÄí nižší za ten telefon. Myslím, že lidé by si nemuseli kupovat takové drahé telefony. SamozÅ™ejmÄ› chápu, že nÄ›kteří lidé opravdu žijí na vysoké noze a opravdu si musí kupovat drahé vÄ›ci, které prostÄ› by si nÄ›kteří normální lidé ani nemohli dovolit.

Mobil

Ale na druhou stranu si myslím, že kolikrát i ta levnÄ›jší vÄ›c je nÄ›kdy lepší než kupovat tu dražší. SamozÅ™ejmÄ›, je to na každém ÄlovÄ›ku, na každém zvážení, ale myslím si, že každý potom usoudí, tÅ™eba že je vlastnÄ› pomalu telefon, který by mohl být za tu nižší Äástku, tak  by mohl být lepší než ten dražší, co ti lidé mají, a je to i takové zbyteÄné kupovat ten dráhy. Ale samozÅ™ejmÄ›, pokud lidé jsou takový tvrdohlaví, tak je jasné, že prostÄ› si telefon koupí, jaký chtÄ›jí, a je to prostÄ› každého vÄ›c. RozhodnÄ› je ceny telefonů se i tak zdražují, pořád je to drahé, takže samozÅ™ejmÄ› to bude rok od roku Äím dál tím horší, ale myslím si, že urÄitÄ› ÄlovÄ›k by mÄ›l opravdu zvážit, jaký chce telefon, zda levný nebo dražší, ale já si popravdÄ› myslím, že opravdu je to tak nastejno.