Morgus


Morgus

Dobrá společnost lidí


Řeknu vám, že být ve Å¡patné spoleÄnosti je opravdu hrozné. Je divné být na Å¡patném místÄ› a ve Å¡patný Äas. Co se vám může stát? Tohle si říkám opravdu Äasto. Já si vzpomínám, že když jsem chodila se svým partnerem, mÄ›li jsme spolu teprve pár mÄ›síců a Å™ekla jsem si, že asi nejvyšší Äas, aby mÄ› také seznámil se svou rodinou. Já jsem mu tohle přímo neÅ™ekla, ale dávala jsem mu to tak jenom troÅ¡ku najevo, aby tÅ™eba také už zvážil to, jestli on mÄ› nemá seznámit už se svou rodinou. Když nakonec padlo rozhodnutí, že on mÄ› příští týden seznámí se svou rodinou, tak jsem byla opravdu Å¡tÄ›stím bez sebe a byla jsem skoro v sedmém nebi. Byla jsem opravdu Å¡Å¥astná, protože tohle mi vlastnÄ› dodávalo takovou tu jistotu, že to partner se mnou myslí vážnÄ›, když chce mÄ› také pÅ™edstavit a ukázat své rodinÄ›.

Někdy jsem ráda sama.

Jenomže, když jsem potom uvidÄ›la jeho sestru, tak mÄ› polil horký pot. Ani jsem nevÄ›dÄ›la, že to byla tehdy moje spolužaÄka z uÄiliÅ¡tÄ›. Chodila se mnou do uÄiliÅ¡tÄ› kadeÅ™nice a Å™eknu vám, že my dvě jsme tam byly na nože opravdu celé tÅ™i roky. Bylo to hrozné, taková spoleÄnost jejich kamarádek pro mÄ› byla úplná muka, úplné utrpení, protože ta holka, partnerova sestra byla v takové skupinÄ› a spoleÄnosti lidí, kteří byli spíše jako tyrani. Kolikrát mě také Å¡ikanovaly, házely po mnÄ› svaÄiny a lily na mÄ› džus a podobnÄ›. Bylo to opravdu hrozné.

S partnerem jezdíme na koni.

Když ona mÄ› spatÅ™ila, tak také byla opravdu neschopná slova. Å lo na ní vidÄ›t, že se za to stydí a že také chce, abych byla ticho, abych jejímu bratrovi mému partnerovi nic neÅ™ekla. Jenomže já jsem se také stydÄ›la, byla jsem opravdu naÅ¡tvaná. ChtÄ›la jsem kÅ™iÄet a také jsem chtÄ›la breÄet, že tohle snad není možné, že tohle se stalo zrovna mÄ›. Nakonec to dopadlo tak, že jeÅ¡tÄ› půl roku jsme na sebe nevraživÄ› koukaly. Byly jsme naÅ¡tvané a neÅ¡Å¥astné, ale nakonec to ledy prolomilo a staly se z nás docela dobré kamarádky. S partnerem jsme už manželé a myslím si, že nám dvÄ›ma to opravdu krásnÄ› klape a nyní jsem také tÄ›hotná. Tady jde o to, být v dobré spoleÄnosti.