Morgus


Morgus

Děláme to pro děti


Pokud se nám podaří mít dovolenou souÄasnÄ› s dovolenou naÅ¡ich partnerů a s prázdninami naÅ¡ich dÄ›tí, je to skvÄ›lá příležitost, jak si aspoň krátkodobÄ› dosyta užít svůj skuteÄný spoleÄný život. Zatímco jsou ve vÅ¡edních dnech dÄ›ti minimálnÄ› půl dne ve Å¡kole a pak jeÅ¡tÄ› dÄ›lají úkoly, a zatímco my pracujeme tÅ™eba od nevidím do nevidím, a tudíž na sebe nemíváme nejednou dost Äasu, o dovolené ten Äas máme. A byl by hřích ho nevyužít.

lidi u moře

A tak vyrážíme s dÄ›tmi tam, kam chceme jak my, tak i ony. NÄ›kdy do okolní přírody, nÄ›kdy za babiÄkou a dÄ›dou, nÄ›kdy tÅ™eba i do ciziny, dejme tomu k moÅ™i. A tam se snažíme, abychom si to spolu vÅ¡ichni užili. NavÅ¡tÄ›vujeme spolu zábavní centra nebo historické pamÄ›tihodnosti, touláme se mÄ›sty i přírodou, a hlavnÄ› se snažíme, abychom byli spolu.

A Äemu vÄ›nujeme o takové dovolené s rodinou nejvíce Äasu? To záleží vlastnÄ› na poÄtu a vÄ›ku dÄ›tí, které bereme s sebou. U tÄ›ch nejmenších je naší nejÄastÄ›jší Äinností o dovolené starání se o to, aby se nám tyto nÄ›kde neztratily a aby se jim nic nestalo, případnÄ› aby tyto nÄ›kde nepáchaly nÄ›jaká příliÅ¡ná alotria. A u tÄ›ch odrostlejších pak hlavnÄ› to, aby nebyl nÄ›jaký průšvih, a nakonec abychom se tÅ™eba nevrátili z dovolené jako nastávající prarodiÄe.

dítě u vody

A tak nakonec poÅ¡leme své potomstvo tÅ™eba jeÅ¡tÄ› na nÄ›jaký tábor. A pak na toto aspoň neustále myslíme. A doufáme, že se nám toto dítko vrátí v pořádku v naplánovaném termínu. Že si pro nÄ›j tÅ™eba nepojedeme jako tolikrát za starých Äasů, až tam dostane dejme tomu úplavici, úžeh, úpal a podobnÄ›. Nebo své dÄ›ti svěříme prarodiÄům, pokud si tito vÄas nenajdou nÄ›jakou výmluvu, proÄ se nám o nÄ› nemohou ke své nezmÄ›rné lítosti nebo ‚nezmÄ›rné lítosti‘ postarat.

A Äím pro nás spoleÄná dovolená s dÄ›tmi konÄí? Velice Äasto tím, že jsme rádi, že zase můžeme strÄit dÄ›ti do Å¡koly. A jít si do práce odpoÄinout.