Morgus


Morgus

Dámské kluby


Myslím si, že je skvÄ›lé, že u nás ve mÄ›stÄ› už koneÄnÄ› fungují různé ženské spolky. Mnoho lidí právÄ› ale nemá vůbec rádo ženské spolky, protože si myslí, že je to prý takové ménÄ›cenné a že prý je to jako dÄ›tský tábor. Jenomže mnÄ› se tohle líbí. Kolikrát tÅ™eba ani nemám náladu Äas trávit nÄ›jaké posazení a nebo Äas s spoleÄnÄ› s muži, proto jsem ráda, že tohle u nás je. Mnoho lidí také právÄ› říká, že jsou rádi, že tÅ™eba nÄ›které posezení je buÄto pouze pro ženy a nebo pouze pro muže, a potom je to také úplnÄ› pro vÅ¡echny. SlyÅ¡ela jsem, že i pánům tohle vyhovuje. VždyÅ¥ pÅ™ece i nÄ›kdy pánové chtÄ›jí mít pánskou jízdu a nebo dámy chtÄ›jí mít dámskou jízdu. Já právÄ› dámské jízdy mám ráda, tam se my ženy můžeme rozÅ¡oupnout. Pomluvit tÅ™eba naÅ¡e partnery a tak podobnÄ›. SamozÅ™ejmÄ› v uvozovkách a vÅ¡eho s mírou, alespoň když jsme tÅ™eba my ženy na dámské jízdÄ›, tak pánové se u nás doma nemusí obávat, že si tÅ™eba tam najdeme nÄ›jakého jiného Å¡amstra, nÄ›jakého lepšího partnera, než jsou oni sami.

Jako žena se cítím dobře.

A na rozdíl zase my, když pánové jsou na pánské jízdě, tak my ženy se zase doma se nemusíme bát o to, že by si pánové našli třeba nějakou další milenku a nebo něco podobného. A jak jste na tom vy? Také máte různé ženské spolky? Máte rádi dámské jízdy?

My ženy jsme dost vynalézavé.

Mnoho lidí právÄ› tohle nemá rádo, protože si myslí, že to je takové nevyspÄ›lé. TÅ™eba moje kamarádka, která je opravdu velká feministka říká, že by nikdy nic nemÄ›la být dámské a nikdy nic pánské, že vÅ¡echno má být dohromady. A sice ano, tak jako v nÄ›kterých oblastech a v nÄ›jakých vÄ›cech jistÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že ano, ale tÅ™eba když chce mít nÄ›kdo dámskou jízdu a nebo pánskou jízdu, tak proÄ by na pánské jízdÄ› byla žena? A proÄ by na ženské jízdÄ› byl muž? Tady tohle už je opravdu takové různé a myslím si, že mnoho lidí právÄ› by mÄ›lo uvažovat nad tím, co by vlastnÄ› chtÄ›li dÄ›lat a nebo jak to myslí.