Morgus


Morgus

Co obnáší revize elektro v rodinném domě


Revize jističů v rozvaděči

Revize elektroinstalace v domě začíná většinou u hlavního rozvaděče. Prověřuje se stav jisticí soustavy, která tvoří základ bezpečné elektroinstalace v domě. Někde se mohou ještě vyskytovat jističe bakelitové, nevyhovující současným předpisům, jejichž životnost je již za zenitem.

elektrický rozvaděč

Revize elektrického vedení

Elektrikář prověřuje stav samotných rozvodů, a to je také velmi důležité. Někde může být stále v provozu hliníkové vedení, a to je podobně, jako bakelitové jističe, již dávno vysloužilé. U hliníkových vodičů může být poškozena izolační vrstva, samotné vodiče mohou být popraskané a zkřehlé, nebezpečné je to i ve svorkách mezi vodičem a šroubem. Ale i relativně nová vedení mohou být poškozena například přetížením zásuvkového okruhu velkým počtem zapojených spotřebičů.

fázová zkoušečka

Revize elektrických spotřebičů

Pod termínem revize elektro v rodinném domě se ukrývají i spotřebiče. Revizní technik se podívá na zoubek každému z nich, ať už se jedná o kuchyňský mixér, anebo sekačku na trávu. Na elektrická nářadí se snadno zapomene, protože nejsou přímo na očích, když k vám přijde elektrikář, ale právě zde se mohou vyskytovat i velmi závažné jevy, například naseknutý či naříznutý přívodní kabel u plotových nůžek nebo propálená izolace u přívodu úhlové brusky.

Revize hromosvodů

Hromosvod patří k základnímu vybavení většiny staveb, a i když není všude povinný, je doporučován vzhledem k neočekávanému úderu blesku, který nelze nikdy odhadnout ani vypočítat. Hromosvody by také měly být pravidelně revidovány, aby byla potvrzena jejich funkčnost. Hromosvod může být poškozen povětrnostními vlivy, korozí, zejména v dolní části, nebo mechanickou cestou, například při stavebních pracích, a tehdy přestává plnit zabezpečovací funkci. Hromosvod je nutné prověřit i po každém úderu bleskem.